Корпоративен сайт на камарата на инженерите - Варна

www.kiip-varna.com

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България. Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят. На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионална колегия на КИИП, която е третата по численост в страната, наброява над 870 члена и

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България.

Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят.

На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионална колегия на КИИП, която е третата по численост в страната, наброява над 870 члена и се развива изключително динамично.

Leave a Comment