Сайт на сдружение „Феникс – Разград”

www.fenix-razgrad.com

Сдружение „Феникс – Разград” работи с различни социални и етнически групи в различните сфери на обществото – култура, образование, здравеопазване, социална политика, антидискриминация, закрила и човешки права, като в същото време се включва в изготвянето на доклади и даването на препоръки при правенето на политики в посочените области.

Сдружение „Феникс – Разград” работи с различни социални и етнически групи в различните сфери на обществото – култура, образование, здравеопазване, социална политика, антидискриминация, закрила и човешки права, като в същото време се включва в изготвянето на доклади и даването на препоръки при правенето на политики в посочените области.