www.kasite.bg – Дизайн и изработка LinkSet

Сайт започнат през 2011 год., обновяван 3 пъти, 1 година разработка на последния дизайн, 3 месеца въвеждане на база данни, хиляди обработени снимки и 10 години опит с клиенти. Резултатът е пред вас –www.kasite.bg!    

Read more